791 963 800 tls@tlssport.com

TLS SPORT Sp. z O.O. realizuje projekt pt.: ”INTEGR US – urządzenia integracyjnej siłowni
zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych”, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

Celem projektu jest opracowanie oraz wdrożenie na rynek gamy urządzeń do ćwiczeń dla osób
niepełnosprawnych.

Planowane efekty: wzrost sprzedaży produktów marki TLS SPORT oraz dostosowanie gamy
produktów do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wartość projektu: 3 839 228,20 PLN
Wkład funduszy europejskich: 2 320 655,53 PLN