791 963 800 tls@tlssport.com
Paweł Iwaszkiewicz

Paweł Iwaszkiewicz

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR ds. SPRZEDAŻY

+48 798 422 383
p.iwaszkiewicz@tlssport.com

Marcin Szymański

Marcin Szymański

INŻYNIER KONSTRUKTOR
tls@tlssport.com

Marta Arent-Nieradka

Marta Arent-Nieradka

Kierownik Biura

KIEROWNIK BIURA

+48 881 211 907
tls@tlssport.com

Robert Siedziako

Robert Siedziako

DYREKTOR ds.MARKETINGU

+48 791 963 800
tls@tlssport.com

Zawody i coniedzielne treningi TLS